منحنی انواع سواری همراه دستگاه بازار خودرو

منحنی: انواع سواری همراه دستگاه بازار خودرو

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری کیهان از روی صحنه بودن تئاتر همجنس بازانه خبر داد

یکی از این نمایش ها به کارگردانی یکی از بازیگران زن سینما و تلویزیون در تالاری که زیرمجموعه تئاتر ایرانشهر است اجرا شد و در آن موضوعاتی به نمایش در آ مد که از

کیهان از روی صحنه بودن تئاتر همجنس بازانه خبر داد

کیهان از روی صحنه بودن تئاتر همجنس بازانه خبر داد

عبارات مهم : تئاتر

چندی پیش دو نمایش روی صحنه رفتند که رویکرد محتوایی آنها همجنس بازی بود.

یکی از این نمایش ها به کارگردانی یکی از بازیگران زن سینما و تلویزیون در تالاری که زیرمجموعه تئاتر ایرانشهر است اجرا شد و در آن موضوعاتی به نمایش در آ مد که از شدت وقاحت، توصیف و تشریح آن ممکن نیست. ولی یکی از محورهای مضمونی آن، تخطئه زندگی زناشویی و حمایت غیرمستقیم از همجنس بازی بود. حتی کارگردان نمایش که خودش هم در آن بازی می کرد، یکی از نشانه های همجنس گرایی را روی سینه داشت.

کیهان از روی صحنه بودن تئاتر همجنس بازانه خبر داد

هنوز اجرای این نمایش به آخر نرسیده بود که اجرای یک نمایش دیگر با همین محتوا در تماشاخانه ای شخصی شروع شد. این نمایش هم دقیقا زندگی زناشویی و ازدواج را تخریب می کرد و هم به طور غیرمستقیم، به ستایش از همجنس بازی می پرداخت. این روزها همچنین دو نمایش به طور همزمان اجرا می شود که هر دو، آینده تلخ زنان فعال در مراکز فساد پهلوی در دوران انقلاب را دستمایه قرار داده اند. هر دو نمایش راجع به خشونت انقلابیون علیه این زنان است.

اما به تازگی نیز نمایش دیگری روی صحنه رفته که عنوان آن همسر دوم یکی از فوتبالیست های سابق است که به قتل همسر اول این فوتبالیست متهم و در نهایت اعدام شد!

یکی از این نمایش ها به کارگردانی یکی از بازیگران زن سینما و تلویزیون در تالاری که زیرمجموعه تئاتر ایرانشهر است اجرا شد و در آن موضوعاتی به نمایش در آ مد که از

روزنامه کیهان

واژه های کلیدی: تئاتر | زندگی | نمایش | زناشویی | فوتبالیست | همجنس بازی | فوتبالیست ها | روزنامه کیهان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs