منحنی انواع سواری همراه دستگاه بازار خودرو

منحنی: انواع سواری همراه دستگاه بازار خودرو

گت بلاگز بازار خودرو در سواری‌سازان چه می‌گذرد

خرداد ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در تمام خودروسازان داخلی به جز گروه بهمن با زیاد کردن همراه بوده است.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد

در سواری سازان چه می گذرد

عبارات مهم : انواع

خرداد ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در تمام خودروسازان داخلی به جز گروه بهمن با زیاد کردن همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی کشور عزیزمان ایران ماشین با زیاد کردن ۱۵.۳ درصدی همراه بوده و از ۵۱ هزار و ۲۲۰ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۵۹ هزار و ۵۸ دستگاه رسید.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد

تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب کشور عزیزمان ایران ماشین نیز با زیاد کردن همراه بوده و با رشد ۴۲.۱ درصدی از ۳۹ هزار و ۹۸۸ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۶ هزار و ۸۱۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید این محصول در خودروسازان بم نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۲۶ دستگاه رسید.

خرداد ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در تمام خودروسازان داخلی به جز گروه بهمن با زیاد کردن همراه بوده است.

خرداد ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران نیز ۴۰.۶ درصد رشد داشته و از ۴۰۸۹ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۷۵۱ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید انواع سواری در کارمانیا نیز زیاد کردن یافته و از صفر دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۲۲ دستگاه رسید.

تولید این محصول در کرمان موتور نیز با زیاد کردن ۹۸.۶ درصدی همراه بوده و از ۲۶۶۰ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۵۲۸۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

در سواری‌سازان چه می‌گذرد

برخلاف این شرکتها ولی تولید انواع سواری در گروه بهمن ۱۲.۸ درصد کم کردن یافته و از ۵۴۵ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۴۷۵ دستگاه کم کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | سواری | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs