منحنی انواع سواری همراه دستگاه بازار خودرو

منحنی: انواع سواری همراه دستگاه بازار خودرو

این پول سقوط می‌کند ، هشدار یک نوبلیست اقتصاد به آینده بیت‌کوین

جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد گفت:بیت کوین تنها به علت آنکه پتانسیل عدم نظارت را داراست،موفق است. هشدار یک نوبلیست اقتصاد به آینده بیت ک..

ادامه مطلب

مردان مجرد ۳میلیون زیاد از زنان هستند

رشد جمعیت کشور چندسالی است که اوضاع مناسبی ندارد و متخصصان در ارتباط با کم کردن محسوس آن هشدار می دهند. به اعتقاد آنان کشور به گونه ای دلواپس کننده به سو..

ادامه مطلب